Expertises

Academia Aemstel werkt op het snijvlak van strategie en persoonlijk leiderschap. Academia Aemstel heeft jarenlange ervaring met het begeleiden van leiders in nationale en internationale organisaties. Dit is altijd maatwerk. Wij richten ons op vijf expertisegebieden.

Strategisch leiderschap

Het Strategisch LeiderschapsProgramma leidt tot leiderschap en aansturing vanuit:

 • een gemeenschappelijke strategische opdracht
 • een gezamenlijke stelling hoe deze opdracht te realiseren
 • een visie op het daarbij behorend leiderschap
 • een aanpak die breed gedragen wordt in de gehele organisatie

Een goede strategie komt in co-creatie met externe en interne stakeholders tot stand. Daarbij heeft het hoger management de opdracht om een evenwicht te vinden tussen de performance van de organisatie (strategisch leiderschap) en het welzijn van de mensen die er werken.

Directies en Management Teams beantwoorden in het Strategisch LeiderschapsProgramma daartoe de volgende 5 met elkaar samenhangende vragen:

 • Wat is de strategische opdracht van de organisatie; rekening houdend met stakeholders, de omgeving, en de kracht van de eigen organisatie?
 • Hoe vitaal is de organisatie in bijvoorbeeld cultuur en competenties?
 • Hoe sterk is het team aan de top wat betreft competenties en samenwerken?
 • Wat zijn de kwaliteiten van de individuele leden van het team?
 • Hoe wordt de brug naar de rest van de organisatie geslagen en hoe wordt de gewenste beweging gecreëerd?
Strategisch leiderschap

Het Strategisch Leiderschaps Programma leidt tot leiderschap en aansturing vanuit:

 • een gemeenschappelijke strategische opdracht
 • een gezamenlijke stelling hoe deze opdracht te realiseren
 • een visie op het daarbij behorend leiderschap
 • een aanpak die breed gedragen wordt in de gehele organisatie

Een goede strategie komt in co-creatie met externe en interne stakeholders tot stand. Daarbij heeft het hoger management de opdracht om een evenwicht te vinden tussen de performance van de organisatie (strategisch leiderschap) en het welzijn van de mensen die er werken.

Directies en Management Teams beantwoorden in het Strategisch Leiderschaps Programma daartoe de volgende 5 met elkaar samenhangende vragen:

 

 • Wat is de strategische opdracht van de organisatie: rekening houdend met stakeholders, de omgeving, en de kracht van de eigen organisatie?
 • Hoe vitaal is de organisatie in bijvoorbeeld cultuur en competenties?
 • Hoe sterk is het team aan de top wat betreft competenties en samenwerken?
 • Wat zijn de kwaliteiten van de individuele leden van het team?
 • Hoe wordt de brug naar de rest van de organisatie geslagen en hoe wordt de gewenste beweging gecreëerd?
Onderwijsleiderschap en Moonshots

Welk type leiderschap is nodig in het onderwijs? Hoe creëren we organisaties waarin kennis en vakmanschap hand in hand gaan met innovatie en creativiteit? Hoe scheppen we een omgeving waarin jongeren zich voorbereiden op het leveren van een bijdrage aan een wereld waarin alles permanent verandert? Iedere onderwijsleider staat in deze tijd voor de vraag naar de eigen bijdrage. En wat dit betekent voor een strategische visie en voor persoonlijke leiderschap.

Moonshots voor Onderwijsleiderschap

Academia Aemstel besloot haar eigen ideeën hierover te toetsen aan de denkbeelden van leiders in onderwijsorganisaties. Samen zijn we op zoek gegaan naar cruciale thema’s die richting geven aan onderwijs en leiderschap in de 21e eeuw. Deze Moonshots voor onderwijsleiderschap schetsen de strategische opdracht voor onderwijsleiders en geven richting aan de ontwikkeling van onderwijsorganisaties en leiderschap in het onderwijs.

Teamwork aan de top

TopTeams hebben een complexe opdracht. De lange termijn doelen, de eigen verantwoordelijkheid, de autonomie van de spelers en de politieke omgeving maken teamwork aan de top een balancing act, terwijl de performance van het Team een cruciale factor is in het succes van een organisatie. Academia Aemstel maakt van uw managementteam, directie of bestuur een high performance topteam.

Zo’n team heeft een gemeenschappelijke strategische opdracht, kent duidelijke rollen en verantwoordelijkheden, en werkt in een sfeer van vertrouwen. Teamvorming staat in relatie tot de gezamenlijke strategische opdracht. Daarbij maken we ook het onzichtbare zichtbaar.

Change en Innovatie

Permanente innovatie is een must. Met onze Change programma’s heeft Academia Aemstel een bewezen aanpak om tot een innovatiestrategie te komen met nieuwe ideeën voor producten en diensten en vernieuwing van organisatieprocessen. Daarbij speelt sociale innovatie – de competenties van de mensen en de wijze waarop zij samenwerken – een doorslaggevende rol. De adviseurs van Academia Aemstel kiezen voor een veranderaanpak die past bij de context van de organisatie.

Personal performance & Corporate politics

Beïnvloeden van de omgeving is een belangrijke vaardigheid van leiders. Managers moeten de veelal politieke omgeving goed in kunnen schatten en de overtuigingskracht hebben om alle betrokken stakeholders mee te nemen in hun visie. Zowel in het coachingstraject Persoonlijke Invloed en Leiderschap als in de Masterclass Corporate Politics wordt intensief geoefend met beïnvloedingsvaardigheden en met de eigen performance.

Daarbij worden de nieuwste en wetenschappelijke breininzichten gekoppeld aan de praktijk. Hoe kun je je mensen effectief beïnvloeden? Waarom is voorbeeldgedrag belangrijk? Hoe laat je talent groeien? Wanneer leren mensen sneller? Hoe ga je om met weerstand? En welke persoonlijke sterke punten kun je inzetten om je eigen valkuilen voor te zijn, en met weinig energie en veel plezier richting te geven aan jouw werk?