Expertises

Academia Aemstel werkt op het snijvlak van strategie en persoonlijk leiderschap. Academia Aemstel heeft jarenlange ervaring met het begeleiden van leiders in nationale en internationale organisaties. Dit is altijd maatwerk. Wij richten ons op drie expertisegebieden.

Strategisch leiderschap en teamwork

Strategisch leiderschap

Een goede strategie komt in co-creatie met externe en interne stakeholders tot stand.

Leiders aan de top staan continu in een balancing act met spanning tussen lange termijn doelen en dagelijkse incident-sturing. Het strategisch leiderschapsprogramma adresseert de verschillende belangen en de wijze om hier via persoonlijk leiderschap sturing aan te geven.

Teamwork

De performance van het Team aan de Top is een cruciale factor in het succes van een organisatie. Het highperformance TopTeam Programma richt zich op leiderschap en aansturing vanuit:

  • een gemeenschappelijke strategische opdracht
  • een gezamenlijke koers hoe deze opdracht te realiseren
  • eenduidig leiderschap waar mensen zich door in herkend en gesteund voelen
  • en een gezamenlijke aanpak die breed gedragen wordt in de organisatie

Onderwijsleiderschap

Onderwijsleiders staan voor een aantal vragen: welk type leiderschap is nodig in het onderwijs? Hoe te bewaken dat vakmanschap en kennis hand in hand gaan met innovatie en creativiteit. En hoe om te gaan met het tekort aan mensen en met de taaie systeem-eisen die het onderwijs dagelijks frustreren? In het onderwijsleiderschapsprogramma wordt gekeken naar de eigen rol en invloed, en naar de wijze waarop verbinding met alle betrokkenen tot vernieuwing en inspiratie kan leiden.

Strategisch leiderschap en Teamwork aan de Top

Strategisch leiderschap

Leiders aan de top staan continu in een balancing act met spanning tussen lange termijn doelen en dagelijkse incident-sturing. De strategische opdracht om koers te houden en daarenboven alle stakeholders mee te nemen, vraagt zowel om persoonlijke leiderschapsvaardigheden als om high impact influencing skills. Het strategisch leiderschapsprogramma adresseert de verschillende belangen en de wijze om hier via persoonlijk leiderschap sturing aan te geven.

Teamwork aan de Top

De performance van het Team aan de Top is een cruciale factor in het succes van een organisatie. Het highperformance TopTeam Programma richt zich op leiderschap en aansturing vanuit:

  • een gemeenschappelijke strategische opdracht
  • een gezamenlijke koers hoe deze opdracht te realiseren
  • een reflectie op de krachten en talenten binnen het team en hoe deze optimaal in te zetten
  • eenduidig leiderschap waar mensen zich door in herkend en gesteund voelen
  • en een gezamenlijke aanpak die breed gedragen wordt in de organisatie

Onderwijsleiderschap

Onderwijsleiders staan voor een aantal vragen: welk type leiderschap is nodig in het onderwijs? Hoe te bewaken dat vakmanschap en kennis hand in hand gaan met innovatie en creativiteit. En hoe om te gaan met het tekort aan mensen en met de taaie systeem-eisen die het onderwijs dagelijks frustreren? In het onderwijsleiderschapsprogramma wordt gekeken naar de eigen rol en invloed, en naar de wijze waarop verbinding met alle betrokkenen tot vernieuwing en inspiratie kan leiden.

Influence & Corporate Politics

Hoe beweeglijker de omgeving, des te belangrijker zijn beïnvloedingsvaardigheden én de skills om de -veelal politieke- omgeving goed in te schatten.

In de Masterclass Persoonlijke Invloed & Corporate Politics wordt met behulp van een stakeholder-analyse onderzocht welke beïnvloedingsvaardigheden gewenst zijn. Via cases en oefeningen wordt nagegaan hoe de eigen performance hierbij versterkt kan worden. Daarbij worden nieuwe en wetenschappelijke breininzichten gekoppeld aan de praktijk. Hoe creëer je een motiverend werkklimaat? Waarom is voorbeeldgedrag belangrijk? Hoe laat je talenten groeien? Wanneer leren mensen sneller? Hoe ga je om met weerstand? En welke persoonlijke sterke punten kun je inzetten om je eigen valkuilen voor te zijn, en met weinig energie en veel plezier richting te geven aan jouw werk?

Survive and Thrive: first years new job

De baan waar je naar uitzag en die je nu hebt.. Je maakt meer uren dan je ooit hebt gedaan en daar had je je ook op ingesteld. Maar niet op het gevoel van continu tekort schieten. En op het gevoel dat je er alleen voor staat. Wat zijn de ongeschreven regels? Hoe manoeuvreer je langs alle valkuilen en hou je jezelf staande? Hoe ga je om met stevige feedback? En hoe zorg je dat je die hoopvolle energie terugkrijgt waardoor het plezier en de motivatie en trots weer drijvende krachten in je leven worden? In deze workshop krijg je handvatten en nieuwe energie, en meer dan dat.