Expertises

Academia Aemstel werkt op het snijvlak van strategie en persoonlijk leiderschap. Academia Aemstel heeft jarenlange ervaring met het begeleiden van leiders in nationale en internationale organisaties. Dit is altijd maatwerk. Wij richten ons op drie expertisegebieden.

Strategisch leiderschap en teamwork

Strategisch leiderschap

Een goede strategie komt in co-creatie met externe en interne stakeholders tot stand.

Leiders aan de top staan continu in een balancing act met spanning tussen lange termijn doelen en dagelijkse incident-sturing. Het strategisch leiderschapsprogramma adresseert de verschillende belangen en de wijze om hier via persoonlijk leiderschap sturing aan te geven.

Teamwork

De performance van het Team aan de Top is een cruciale factor in het succes van een organisatie. Het highperformance TopTeam Programma richt zich op leiderschap en aansturing vanuit:

 • een gemeenschappelijke strategische opdracht
 • een gezamenlijke koers hoe deze opdracht te realiseren
 • eenduidig leiderschap waar mensen zich door in herkend en gesteund voelen
 • en een gezamenlijke aanpak die breed gedragen wordt in de organisatie

Onderwijsleiderschap

Onderwijsleiders staan voor een aantal vragen: welk type leiderschap is nodig in het onderwijs? Hoe te bewaken dat vakmanschap en kennis hand in hand gaan met innovatie en creativiteit. En hoe om te gaan met het tekort aan mensen en met de taaie systeem-eisen die het onderwijs dagelijks frustreren? In het onderwijsleiderschapsprogramma wordt gekeken naar de eigen rol en invloed, en naar de wijze waarop verbinding met alle betrokkenen tot vernieuwing en inspiratie kan leiden.

Strategisch leiderschap en Teamwork aan de Top

Strategisch leiderschap

Leiders aan de top staan continu in een balancing act met spanning tussen lange termijn doelen en dagelijkse incident-sturing. De strategische opdracht om koers te houden en daarenboven alle stakeholders mee te nemen, vraagt zowel om persoonlijke leiderschapsvaardigheden als om high impact influencing skills. Het strategisch leiderschapsprogramma adresseert de verschillende belangen en de wijze om hier via persoonlijk leiderschap sturing aan te geven.

Teamwork aan de Top

De performance van het Team aan de Top is een cruciale factor in het succes van een organisatie. Het highperformance TopTeam Programma richt zich op leiderschap en aansturing vanuit:

 • een gemeenschappelijke strategische opdracht
 • een gezamenlijke koers hoe deze opdracht te realiseren
 • een reflectie op de krachten en talenten binnen het team en hoe deze optimaal in te zetten
 • eenduidig leiderschap waar mensen zich door in herkend en gesteund voelen
 • en een gezamenlijke aanpak die breed gedragen wordt in de organisatie

Onderwijsleiderschap

Onderwijsleiders staan voor een aantal vragen: welk type leiderschap is nodig in het onderwijs? Hoe te bewaken dat vakmanschap en kennis hand in hand gaan met innovatie en creativiteit. En hoe om te gaan met het tekort aan mensen en met de taaie systeem-eisen die het onderwijs dagelijks frustreren? In het onderwijsleiderschapsprogramma wordt gekeken naar de eigen rol en invloed, en naar de wijze waarop verbinding met alle betrokkenen tot vernieuwing en inspiratie kan leiden.

Influence & Corporate Politics

Hoe beweeglijker de omgeving, des te belangrijker zijn beïnvloedingsvaardigheden én de skills om de -veelal politieke- omgeving goed in te schatten.

In de Masterclass Persoonlijke Invloed & Corporate Politics wordt met behulp van een stakeholder-analyse onderzocht welke beïnvloedingsvaardigheden gewenst zijn. Via cases en oefeningen wordt nagegaan hoe de eigen performance hierbij versterkt kan worden. Daarbij worden nieuwe en wetenschappelijke breininzichten gekoppeld aan de praktijk. Hoe creëer je een motiverend werkklimaat? Waarom is voorbeeldgedrag belangrijk? Hoe laat je talenten groeien? Wanneer leren mensen sneller? Hoe ga je om met weerstand? En welke persoonlijke sterke punten kun je inzetten om je eigen valkuilen voor te zijn, en met weinig energie en veel plezier richting te geven aan jouw werk?

My Story My Future - betekenisvol werk - young professionals

NIEUW PROGRAMMA

young professionals: hoe houd je ze vast?

Uit onderzoek blijkt dat 65% van alle medewerkers zich beraadt op het werk wat zich doen, en zich vragen stelt over de balans tussen werk en privé: de pandemie heeft geleid tot meer zingevingsvragen in relatie tot werk.

En dat is merkbaar. Werknemers hebben de keuze waar ze willen werken en stemmen met hun voeten.

Deze ‘Great Resignation’ die in alle sectoren merkbaar is, stelt managers voor grote uitdagingen, en leidt tot grote investeringen in recruitment. En dat binnen een competetieve en hooggeprijsde markt. Nieuw personeel aannemen is duur. De kosten om een nieuwe medewerker aan boord en ingewerkt te krijgen lopen tussen de 50% – 200% van diens jaarsalaris. En net als je de boel op orde denkt te hebben, vertrekken de key-spelers en begint alles weer opnieuw.

Dat kan anders!

Wellbeing

Een derde van alle medewerkers die nadenkt over vertrek zegt te willen blijven als de werksituatie op onderdelen zou veranderen. Dus van elke drie medewerkers die voortijdig vertrekken zou je er een kunnen behouden..

Een sleutelrol blijkt weggelegd voor wellbeing: het je goed voelen in je job, weten dat je werk ertoe doet, en daarvoor erkenning krijgen. En terwijl uit grootschalige reviews blijkt dat een meerderheid van alle managers zegt hier veel aandacht aan te besteden, ervaart slechts een op drie young professionals werkelijke belangstelling voor zijn of haar wellbeing. Kennelijk is het lastig voor leidinggevenden om hierin verschil te maken.

Programma met impact

De impact van wellbeing reikt veel verder dan slechts hoe mensen zich voelen: het heeft effect op de performance, de ziektedagen, een mogelijke burnout en de kans dat medewerkers vertrekken. Op basis van wetenschappelijke onderzoek heeft Academia Aemstel een programma ontwikkeld waarbij young professionals zelf de eigen talenten en drijfveren onderzoeken, hun levensverhaal maken, en komen tot een stappenplan om het eigen werk meer richting en betekenis te geven. Resultaat: regie, wellbeing, commitment en een hogere performance.

Voor hun leiders bieden we een kort programma waarin wordt ingegaan op de factoren die het behoud van medewerkers beïnvloeden. En er wordt aandacht besteed aan de eigen leiderschapstalenten die ingezet kunnen worden, en de vaardigheden die versterkt kunnen worden om medewerkers te behouden en hun talenten zo goed mogelijk in te zetten.

Dit doen we door een effectieve hands-on aanpak, grote betrokkenheid en een stevige basis in recente wetenschappelijke ontwikkelingen.

 

3 sessies voor young professionals 1 sessie voor manager
Online portfolio met richtinggevende uitkomsten
Programma:

 • Ken je verhaal -> ken je persoonlijk kompas en weet waar je aan bij wilt dragen
 • Ken je kracht -> krijg inzicht in je persoonlijk profiel en talenten
 • Creëer een strategie -> ontwerp een stappenplan met prioriteiten, leidend tot actie
 • Analyseer je omgeving -> waar vind je richting, ruimte, ruggensteun
 • Ontwikkel vaardigheden -> zelfvertrouwen, invloed nemen, nieuwsgierigheid, regie, netwerk

Online tests en checklists

Programma:

 • Young professionals -> hoe kijken zij naar werk en waar ligt hun ambitie
 • Interne obstakels -> welke factoren spelen een rol bij wellbeing
 • Eigen leiderschapskracht -> faciliteren vanuit de eigen kracht en leiderschapsstijl
 • Gerichte aanpak -> focus op ‘wat werkt’