Publicaties

Academia Aemstel publiceert regelmatig over het vak en de fundamenten eronder. Thema’s: Leiderschap, MD en Talentontwikkeling, Personal Excellence en Innovatie. Hieronder lichten we een aantal sleutelpublicaties uit.

Onze boeken

Ik werk dus ik besta – Nina Lazeron en Wim Galjee
de 7 kenmerken van zingevend werk
Innoveren in het onderwijs

Overal om ons heen vindt innovatie plaats en verschuiven de verhoudingen tussen vraag en aanbod. Nieuwe spelers ontwrichten de bestaande verhoudingen. De taxiwereld, de hotelsector, de banken, de auto-industrie, de energiemarkt; geen sector ontkomt er aan.

Wat is het antwoord van het onderwijs op deze ‘aardverschuiving’?

Onze whitepaper over onderwijsinnovatie voert een pleidooi voor een fundamentelere aanpak van onderwijsinnovatie in de school en de opname van een aparte innovatiestrategie in het schoolplan, als een cruciaal onderdeel van de strategie van de school. Daarnaast wordt aandacht gegeven aan de vraag hoe het proces van innovatie gemanaged kan worden door de schoolleider, in co-creatie met de hele school en gericht op het vormgeven van de eigen toekomst.

Een van de grootste uitdagingen bij het managen van innovatie, is de spagaat waar de onderwijsleider (en de gehele school) in terecht kan komen doordat er twee processen met elkaar concurreren: de dagelijkse operatie die in het hier en nu veel aandacht en tijd opslokt en de vernieuwing, die wel als belangrijk, maar niet als urgent wordt ervaren. Deze twee processen vragen ook nog eens heel verschillende kwaliteiten van de organisatie en onderwijsleiders.

 

De 7 kenmerken op een rij
1. Richting en doel 
Je hebt een richting en een doel. Het gaat om de zichtbare bijdrage die je levert aan het succes van de organisatie en de mate waarin je alle grote en kleine dagelijkse acties en activiteiten kunt verbinden met je persoonlijke doelen en die van de school.
2. ‘Sense of belonging’ Ergens bij horen
Je maakt deel uit van een groter geheel. Mensen zijn in essentie sociale wezens. We floreren wanneer we ergens bij horen, we deel uitmaken van een gemeenschap waarin we ons thuis, veilig en geborgen voelen en onze talenten worden benut.
3. Zelfaanvaarding
Je hebt het gevoel van eigenwaarde, er toe te doen, iets te kunnen, het gevoel gezien te worden. Het is de bron van waaruit je met vertrouwen de wereld tegemoet treedt en die je in staat stelt om met problemen om te gaan en doeltreffend je werk te doen.
4. Autonomie en flow
Je hebt het gevoel en vermogen regie te hebben over je eigen leven en werk, in staat te zijn om onafhankelijk en in een zekere vrijheid te handelen, zelf te bepalen wat je doet en je verantwoordelijk te voelen voor je werk en je omgeving. En flow is een geestestoestand waarin je geluk ervaart omdat je positief en intensief met iets bezig bent. Flow is het optimaal beleven van een moment.
5. Overeenstemming op waarden
Je werkt vanuit diepere met anderen gedeelde waarden en op basis daarvan werk je samen vanuit een collectief ethisch en moreel kompas. Waarden zijn gemeenschappelijke overtuigingen die zichtbaar worden in het gedrag van ieder lid van de organisatie. Elke waarde is een richtsnoer voor denken en handelen van alle leden van de organisatie.
6. Zelfverwerkelijking en meesterschap
Je hebt de drang om steeds beter te worden in iets wat er voor jou en je werk toe doet. Zelfverwerkelijking uit zich vaak in een vorm van vakmanschap of meesterschap. Vakmensen blijven een leven lang leren.
7. Zelfoverstijging
Je hebt de behoefte om iets te doen wat in dienst staat van iets groters, je hebt een hoger doel voor ogen en wil daaraan een belangrijke bijdrage leveren. Een bijdrage leveren aan het goede, het ware en het schone.

Brein@work – Nina Lazeron en Ria van Dinteren redactie
met bijdragen van zo’n 40 internationale wetenschappers en opleiders

Publicaties gerelateerd
aan Onderzoek

Aan deze onderzoeken en rapporten droegen wij bij:

SER rapport Eigen regie op loopbaan en ontwikkeling    
Kennisdocument leven lang ontwikkelen

Het is noodzakelijk dat werkenden zich blijven ontwikkelen om duurzaam inzetbaar te blijven. Een belangrijke randvoorwaarde daarvoor is dat werkenden zelf het heft in handen nemen, tijdig nadenken over hun mogelijkheden en ontwikkeling. Werkgevers, maar ook vakbonden, brancheorganisaties, O&O organisaties, onderwijsinstellingen en overheid op alle niveaus, kunnen dit stimuleren. De SER heeft vanuit de Actie-agenda Leven lang Ontwikkelen, samen met TNO, Windesheim, AWVN en Eelloo de belangrijkste kennis van experts op het gebied van het stimuleren van eigen regie, gebundeld in dit kennisdocument.

Facilitating a succesfull school-to-work transition: comparing compact career adaptation interventionsA.C. van der Horst, U.C. Klehe, V Brenninkmeijer, A.C.M Coolen

 

Based on career construction theory, we present and validate a scalable career intervention combining online assessments with one or two short workshops to foster students’ career adaptive responses and – through this – their career adaptability, as well as their subsequent quality of employment.

 

Proactief loopbaangedrag. Het ideale klimaat voor duurzame inzetbaarheid.

A.C. van der Horst

 

Based on career construction theory, we present and validate a scalable career intervention combining online assessments with one or two short workshops to foster students’ career adaptive responses and – through this – their career adaptability, as well as their subsequent quality of employment.

 

Goed leiderschap in een veranderende omgeving – A.C. van der Horst

Welke factoren faciliteren en stimuleren dat medewerkers regie nemen over hun loopbaan? Plus concrete inzichten en handvatten voor leidinggevenden.

 

De succesfactoren om Duurzame Inzetbaarheid echt te laten werken – A.C. van der Horst en I. van Nispen

Ondanks grote investeringen ervaren HR en leidinggevenden dat medewerkers onvoldoende in beweging komen. In dit artikel worden de drie belangrijke redenen genoemd waarom concrete acties in Duurzame Inzetbaarheid achterblijven, met drie bijpassende oplossingsrichtingen.

 

Essays

Deze essays verschenen in het Financieele Dagblad. Klik op de titel om de essays te lezen (pdf).

 

Whitepapers

Vanuit onze betrokkenheid bij de Moonshots voor Onderwijsleiders zijn een aantal whitepapers verschenen gericht op de uitdagingen voor onderwijsleiders in de toekomst. Download hier onze whitepapers:
Leidinggeven aan innovatie in het onderwijs: een strategische aanpak

Een van de belangrijke opdrachten van onderwijsleiders is het managen van innovatieprocessen. Onze whitepaper over onderwijsinnovatie voert een pleidooi voor een fundamentele aanpak van onderwijsinnovatie.

 

Leidinggeven aan innovatie in het onderwijs: een strategische aanpak
Een van de belangrijke opdrachten van onderwijsleiders is het managen van innovatieprocessen. Onze whitepaper over onderwijsinnovatie voert een pleidooi voor een fundamentele aanpak van onderwijsinnovatie.

 

Moonshots voor onderwijsleiders: verder kijken dan de horizon

Een kleine revolutie in leiderschap: 200 Amerikaanse topleiders pakken hun koffertje en zonderen zich af met 1 doel: innovatie van leiderschap. Ze komen met een statement: de Moonshots for Management. Wij hebben ons laten inspireren en bouwen met onderwijsleiders aan de Moonshots voor onderwijsleiders.