Publicaties

Academia Aemstel publiceert regelmatig over het vak en de fundamenten eronder. Thema’s: Leiderschap, MD en Talentontwikkeling, Personal Excellence en Innovatie. Hieronder lichten we een aantal sleutelpublicaties uit.

Onze boeken

Ik werk dus ik besta – Nina Lazeron en Wim Galjee
de 7 kenmerken van zingevend werk
Innoveren in het onderwijs

Overal om ons heen vindt innovatie plaats en verschuiven de verhoudingen tussen vraag en aanbod. Nieuwe spelers ontwrichten de bestaande verhoudingen. De taxiwereld, de hotelsector, de banken, de auto-industrie, de energiemarkt; geen sector ontkomt er aan.

Wat is het antwoord van het onderwijs op deze ‘aardverschuiving’?

Onze whitepaper over onderwijsinnovatie voert een pleidooi voor een fundamentelere aanpak van onderwijsinnovatie in de school en de opname van een aparte innovatiestrategie in het schoolplan, als een cruciaal onderdeel van de strategie van de school. Daarnaast wordt aandacht gegeven aan de vraag hoe het proces van innovatie gemanaged kan worden door de schoolleider, in co-creatie met de hele school en gericht op het vormgeven van de eigen toekomst.

Een van de grootste uitdagingen bij het managen van innovatie, is de spagaat waar de onderwijsleider (en de gehele school) in terecht kan komen doordat er twee processen met elkaar concurreren: de dagelijkse operatie die in het hier en nu veel aandacht en tijd opslokt en de vernieuwing, die wel als belangrijk, maar niet als urgent wordt ervaren. Deze twee processen vragen ook nog eens heel verschillende kwaliteiten van de organisatie en onderwijsleiders.

 

De 7 kenmerken op een rij
1. Richting en doel 
Je hebt een richting en een doel. Het gaat om de zichtbare bijdrage die je levert aan het succes van de organisatie en de mate waarin je alle grote en kleine dagelijkse acties en activiteiten kunt verbinden met je persoonlijke doelen en die van de school.
2. ‘Sense of belonging’ Ergens bij horen
Je maakt deel uit van een groter geheel. Mensen zijn in essentie sociale wezens. We floreren wanneer we ergens bij horen, we deel uitmaken van een gemeenschap waarin we ons thuis, veilig en geborgen voelen en onze talenten worden benut.
3. Zelfaanvaarding
Je hebt het gevoel van eigenwaarde, er toe te doen, iets te kunnen, het gevoel gezien te worden. Het is de bron van waaruit je met vertrouwen de wereld tegemoet treedt en die je in staat stelt om met problemen om te gaan en doeltreffend je werk te doen.
4. Autonomie en flow
Je hebt het gevoel en vermogen regie te hebben over je eigen leven en werk, in staat te zijn om onafhankelijk en in een zekere vrijheid te handelen, zelf te bepalen wat je doet en je verantwoordelijk te voelen voor je werk en je omgeving. En flow is een geestestoestand waarin je geluk ervaart omdat je positief en intensief met iets bezig bent. Flow is het optimaal beleven van een moment.
5. Overeenstemming op waarden
Je werkt vanuit diepere met anderen gedeelde waarden en op basis daarvan werk je samen vanuit een collectief ethisch en moreel kompas. Waarden zijn gemeenschappelijke overtuigingen die zichtbaar worden in het gedrag van ieder lid van de organisatie. Elke waarde is een richtsnoer voor denken en handelen van alle leden van de organisatie.
6. Zelfverwerkelijking en meesterschap
Je hebt de drang om steeds beter te worden in iets wat er voor jou en je werk toe doet. Zelfverwerkelijking uit zich vaak in een vorm van vakmanschap of meesterschap. Vakmensen blijven een leven lang leren.
7. Zelfoverstijging
Je hebt de behoefte om iets te doen wat in dienst staat van iets groters, je hebt een hoger doel voor ogen en wil daaraan een belangrijke bijdrage leveren. Een bijdrage leveren aan het goede, het ware en het schone.

Brein@work – Nina Lazeron en Ria van Dinteren redactie
met bijdragen van zo’n 40 internationale wetenschappers en opleiders

Essays

Deze essays verschenen in het Financieele Dagblad. Klik op de titel om de essays te lezen (pdf).

 

Whitepapers

Academia Aemstel publiceert regelmatig whitepapers. Vanuit onze betrokkenheid bij de Moonshots voor Onderwijsleiders zijn een aantal whitepapers verschenen gericht op de uitdagingen voor onderwijsleiders in de toekomst.
Innoveren in het onderwijs

Een van de belangrijke opdrachten van onderwijsleiders is het managen van innovatieprocessen. Onze whitepaper over onderwijsinnovatie voert een pleidooi voor een fundamentele aanpak van onderwijsinnovatie

Wat is het antwoord van het onderwijs op deze ‘aardverschuiving’?

Onze whitepaper over onderwijsinnovatie voert een pleidooi voor een fundamentelere aanpak van onderwijsinnovatie in de school en de opname van een aparte innovatiestrategie in het schoolplan, als een cruciaal onderdeel van de strategie van de school. Daarnaast wordt aandacht gegeven aan de vraag hoe het proces van innovatie gemanaged kan worden door de schoolleider, in co-creatie met de hele school en gericht op het vormgeven van de eigen toekomst.

Een van de grootste uitdagingen bij het managen van innovatie, is de spagaat waar de onderwijsleider (en de gehele school) in terecht kan komen doordat er twee processen met elkaar concurreren: de dagelijkse operatie die in het hier en nu veel aandacht en tijd opslokt en de vernieuwing, die wel als belangrijk, maar niet als urgent wordt ervaren. Deze twee processen vragen ook nog eens heel verschillende kwaliteiten van de organisatie en onderwijsleiders.

 

Leidinggeven aan innovatie in het onderwijs: een strategische aanpak
Een van de belangrijke opdrachten van onderwijsleiders is het managen van innovatieprocessen. Onze whitepaper over onderwijsinnovatie voert een pleidooi voor een fundamentele aanpak van onderwijsinnovatie.

 

Moonshots voor onderwijsleiders: verder kijken dan de horizon

Een kleine revolutie in leiderschap: 200 Amerikaanse topleiders pakken hun koffertje en zonderen zich af met 1 doel: innovatie van leiderschap. Ze komen met een statement: de Moonshots for Management. Wij hebben ons laten inspireren en bouwen met onderwijsleiders aan de Moonshots voor onderwijsleiders.

 

Zingeving: een strategische opdracht in het onderwijs

Zingeving hoort thuis in de strategie van elke onderwijsinstelling en is sterk bepalend voor het succes van elke organisatie. Mensen snakken naar werk waarin ze kunnen bijdragen aan een groter en betekenisgevend geheel. Onderwijsleiders hebben de opdracht én de mogelijkheid om deze betekenisgeving te stimuleren vanuit de strategie…

 

Samen aan de slag met de grote onderwijsvragen

Onderwijsleiders van Nederland laten we elkaar inspireren! Aldus de oproep van Joseph Kessels, hoogleraar Onderwijskunde. Meer dan ooit hebben we elkaar en die inspiratie nodig op weg naar het onderwijs van de toekomst. Laat het Moonshots platform daar een belangrijke ontmoetingsplaats voor zijn.

Onderwijs 2032 en de uitwerking van 21st century skills leggen uitdagende vragen op ons bord.

 

Ruimer kijken, anders sturen

Hoe blijven wij in control, terwijl we tegelijkertijd meer ruimte toestaan? In het welbekende controleparadigma staat tot op heden het al dan niet halen van normen centraal. Monitoring van de doelstellingen is dominant en bepaalt de ‘tone of voice’ binnen de onderwijsinstelling. Maar een organisatie waarin professionals en hun ontwikkeling centraal staan, is juist gericht op het leren, aldus Rob Boekhout, directeur Mondriaan College..

 

Reiken naar de maan: over de toekomst van onderwijsleiderschap
Hoe kunnen schoolleiders samen meer kracht ontwikkelen om hun leiderschap vorm te geven? In een publicatie in de Nieuwe Meso met Ingrid Verheggen, bestuurder Almeerse Scholen wordt de maatschappelijke opdracht waarvoor de school staat verkend.

 

Een schoolplan schrijf je in de docentenkamer!

Hoe krijg ik een schoolplan dat geen papieren tijger wordt? Met die vraag liep Marcel; Kemper rond op zijn school, het Felisenum. We willen een leergemeenschap zijn waarin mensen elkaar stimuleren en persoonlijke aandacht krijgen. In die filosofie past het dat ook zo’n schoolplan door iedereen gedragen wordt..

 

De hoogste (identi)tijd!

Mijn agenda is overvol met allerlei gesprekken over uitbreidingsplannen, verbeterplannen en passend onderwijs, aldus Nico de Jong, bestuurder Cals College. Mijn Raad van Toezicht heeft echter andere prioriteiten: toezien op identiteit staat al jarenlang hoog op de agenda. Eerlijk gezegd zag ik op tegen zo’n brede discussie over het open katholieke karakter. Tot nu toe waren we niet veel verder gekomen dan voor de hand liggende formuleringen zoals: ‘uitstekende onderwijsresultaten’, ‘veilig schoolklimaat’ en ‘goed werkgeverschap’.. 

 

Op welke vraag geeft het onderwijs antwoord?
Wij willen geen school, maar wel leren, zeggen leerlingen van het Van Maerlantlyceum in Eindhoven. Nieuwsgierig zijn ze. Het is onze taak die nieuwsgierigheid te koesteren en blijven voeden, aldus Emmeken van der Heijden, bestuurder. Omdat we de vragen van de toekomst niet kennen, hebben leerlingen meer nodig dan het reproduceren van feiten. Maar beheersen wij die kunst van het vragen stellen eigenlijk zelf wel voldoende..

 

Praktijkbeschrijving innovatie in het onderwijs

Een praktijkbeschrijving van een innovatietraject binnen de Almeerse Scholengroep. In deze publicatie in de Nieuwe Meso met Ingrid Verheggen, bestuurder, worden de stappen beschreven en ‘lessons learned’ gedeeld.